ذینفعان

شرکت ملی گاز ایران
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
سازمان آب و برق خوزستان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
[/vc_row https://espanolvi....]