چارت و اندیشه سازمانی

مأموريت:
ما با تکيه برکارکنان با انگيزه و نوآور که باعث بهبود صنايع و ارتقا سطح توسعه ملي در حوزه خدمات فني، مهندسي و بازرگاني در حوزه  نفت و گاز، آب و فاضلاب، برق و ابزار دقیق، اسکادا و سیستم های کنترلی در صنایع گوناگون شده اند و استفاده از:
تکنولوژی های به روز صنعت
ارائه خدمات با کیفیت و ارزش برتر
بهبود فرهنگ حمایت از محیط زیست
مدیریت مصارف انرژی
و ارزش آفرینی حداکثری برای ذینفعان در جامعه را به گونه ای که همگان ما را با رشد پايدار، حافظ منابع و تعهد به ارزش های اخلاقی و مسئوليت های اجتماعی بشناسند، سرلوحه ماموریت خود قرار داده ايم.

عناصركليدي موفقيت:
-خلق ارزش جدید
-القا و محفوظ کردن مشتریان خود با بهترین و متمايزترين محصولات و خدمات
-سرعت در رشد جهاني
-رعایت قوانین
-تشديد جذب تجارب مشتري
-توسعه فرهنگ پيشرو
-خلاقيت و نوآوری و کارآفرينی
-توسعه پایدار و مستمر
-ارائه  قيمت مناسب
-داشتن پروانه های مرتبط
-تنوع حوزه فعالیت و مشتریان
-کیفیت خدمات پشتیباني
-سودآوری پایدار
-چابک سازی سازمان
-تعالی عملکرد در حوزه خدمات پیمانکاری
-قرار دادن کارکنان در کانون توجه و حرکت شرکت
-دانش محوری و رویکرد مبتنی بر ارتقا عملکرد
-استفاده از دانش روز فني درارائه محصولات و خدمات

چشم انداز:
ايجاد سازمان مبتني بر فطرت انساني با توسعه سهم بازار همراه با كيفيت كلاس جهاني در راستاي تحقق سودآوري بلندمدت در فعاليتهاي صنعتي، تجاري و خدماتي