کنترل و ابزار دقیق

شرکت سایبر صنعت با تکیه بردانش روز و تخصص مهندسین با تجربه خود ضمن طراحی و تولید سیستم های کنترلی مختلف، بادارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته های صنعت و معدن و تأسیسات وتجهیزات، توانایی وآمادگی ارائه خدمات فنی ذیل را در انواع پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاهی، صنایع فولادی ومعدنی، صنایع سیمان، آب و فاضلاب وخطوط ریلی در قالب قراردادهای پیمانکاری  EPC و PC دارا می باشد.
 • طراحی، ساخت و اجرای سیستم های کنترل مبتنی برDCS ،FCS و PLC
 • طراحی، ساخت و اجرای سیستم های حفاظتی و ایمنیESD و HIPPS
 • طراحی، ساخت و اجرای سیستم های میترینگ شاملFiscal و Custody
 • طراحی، ساخت و اجرای پکیج ها و سیستم های کنترل هیدرولیکی شامل WHCP وControl Panel LBV
 • طراحی و اجرای سیستمTank Gauging
 • تهیه، نصب و راه اندازی انواع سیستم های اندازه گیری سطح، دبی، فشار و دما
 • تهیه، نصب و راه اندازی آنالایزرهای گاز،PH ، کلر، اکسیژن، کدورت، نیترات
 • تهیه، نصب و راه اندازی انواع Control Valve، On/Off Valve، Safety Valve و MOV
 • اتوماسیون پستهای برق با استفاده از سیستم های کنترل PDCS وSAS
 • اجرای سیستم های سیگنالینگ خطوط ریلی
 • هوشمند سازی ساختمان های بلند مرتبه مسکونی و صنعتی BMS
cont4
ccab
cont2
cont1