پکیج های کنترلی و پروسسی

شرکت سایبر صنعت به عنوان یک شرکت دانش بنیان با توجه به نیاز مبرم و روز افزون صنایع نفت و گاز و آب به پکیج های مختلف کنترلی و پروسسی، علی الخصوص تجهیزات سر چاهی نفت و گاز ضمن کسب و ارتقاء دانش فنی خود از طریق شرکتهای بزرگ بین المللی نسبت به بومی سازی و ساخت تجهیزات ذیل در داخل کشور همت گمارده است. در همین راستا شرکت سایبر صنعت آماده تولید و ارائه این پکیج ها با بالاترین کیفیت و استاندارد به کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد.
  • تابلوهای کنترل سر چاهی Well Head Control Panel – WHCP
  • تابلوهای کنترل هیدورلیکی شیرهای LBV Control Panel – LBV
  • پکیج های کنترلی و حفاظتی HIPPS
  • اسکیدو پکیج های Metering نفت و گاز شامل Fiscal و Custody
  • پکیج های تصفیه آب اسمز معکوس (RO) جهت شیرین سازی و حذف فلزات سنگین
cont-proc3
cont-proc2
cont-proc1