سیستم های کنترل

شرکت سایبر صنعت به عنوان طراح و سازنده سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی، ضمن حضور در وندور لیست اکثر شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو، با دارا بودن رفرنسهای مختلف در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی ونیروگاهی، محصولات و خدمات ذیل را در زمینه سیستم های کنترلی به مشتریان و کارفرمایان محترم خود عرضه می دارد.
  • سیستم های کنترل گسترده مبتنی برDCS و FCS بااستفاده از تکنولوژی و تجهیزات SIEMENS
  • سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی مبتنی برPLC با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات SIEMENS
  • سیستم های حفاظتی و ایمنی ESDو HIPPSبا همکاری و تحت لیسانس شرکت SIEMENS
control-system
hipps
٢٠١٤٠٨٢٧_١٥٠٧٥٩