تأمین تجهیزات

شرکت سایبر صنعت با بهره گیری از کادر مجرب در زمینه بازرگانی خارجی و با داشتن دفاتری در کشورهای ترکیه، ایتالیا و انگلستان آمادگی تامین تجهیزات ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻟﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ و در کوتاهترین زمان در قالب قراردادهای P و EP ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ محترم را دارا می باشد.